Bize Ulaşmak İçin
0 (232) 464 41 00

Öneri ve Şikayet Yönetimi

KVKK’na İlişkin Başvurular Hakkında Bilgilendirme
KVKK’na İlişkin Başvurularınızı; Kişesel Verileri Koruma Kanunu‘nun, Veri Sorumlusuna Başvuru başlığında yer alan 13. Maddesi‘nin 1. bendinde yer alan “İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.” hükmü ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve Resmi Gazetede yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 5.maddesinde yer alan “İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.” ve “Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bulunması zorunludur.” hükümleri uyarınca, başvurunuzu bahsi geçen esaslara uygun olarak “Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:36 Kat:3 P.K.35250 Konak İZMİR” adresine posta yolu ile ya da elektronik ortamda [email protected] şeklindeki E-posta adresimize iletmeniz halinde, cevap verilebilecektir. Detaylı Bilgi


Dikkat
İşlemi onayladığınız takdirde, işlem yaptığınız IP Adresi ve tarayıcınız tarafından sağlanan özet tanımlama bilgileri de (Tarayıcı Modeli, Web Motoru Versiyonu vb.) iletilen form içeriğine eklenecektir.


Tüm istek, öneri ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu kullanarak Karhan & Karhan Hukuk Bürosu Şikayet İzleme ve Değerlendirme Birimi‘ne iletebilirsiniz.

SMS Bilgilendirme Servisi
Ayrıca Şikayetinizi Cep Telefonunuzun Mesajlar Bölümünden 0 850 551 14 96 Numaraya SIKAYET KIMLIKNO ŞİKAYETİNİZ Şeklinde Mesaj Göndererek Bize İletebilirsiniz. Mesajınız en fazla 1 SMS uzunluğunda olmalıdır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

Lütfen Staj Başvurularınızı Bu Formu Kullanarak Yapmayınız.

Adınız ve Soyadınız (gerekli)

T.C. Kimlik No (gerekli)

E-Posta (gerekli)

Telefon (gerekli)

Öneri/Şikayet Konusu

Öneriniz/Şikayetiniz


İstek, öneri ve şikayetlerinizi içeren mesajınıza en geç 20 işgünü içinde yanıt verilecektir.